top of page

Voorwaarden

 

Wilt u mijn werk exposeren? Loop dan mijn voorwaarden even door om een soepele samenwerking te bevorderen.

 

Host= is de uitnodigende partij, galerie, museum, tentoonstellingsinstituut e.d.

Kunstenaar= Niels Broszat 

 

Expositie

 • Kwaliteit is altijd het uitgangspunt voor mij. Ik behoud mij de vrijheid om ook werken tentoon te stellen die niet te koop zijn als de artisticiteit daarom vraagt

 • Transportkosten zijn voor uitnodigende partij/host

 • Verzekering voor uitnodigende partij/host

 • Duur expo moet vooraf duidelijk worden gecommuniceerd

 • Honorarium minimaal conform de calculator: https://kunstenaarshonorarium.nl/rekenmodel-minimumbeloningen/

 • Taakverdeling moet vooraf duidelijk worden gecommuniceerd

 • Host mag tot 3 maanden na de tentoonstelling aanspraak maken op het werk als dat wenselijk is. Indien dat zo is, graag vooraf duidelijk aangeven, anders vervalt deze optie

 • Heeft de host een aankoopbeleid?

 

 

Publiciteit

Ik ga ervan uit dat de host actief het eigen netwerk benadert en activeert om de tentoonstelling te bezoeken en dat gedurende de tentoonstelling blijft doen. Uiteraard zal ik ook mijn netwerk activeren voor een zo goed mogelijk resultaat

 • Publiciteit/promotie: ik ontvang graag vooraf een marketing/social media plan om de verwachtingen te managen

 • Teksten worden geschreven door host. Indien ik zelf teksten moet schrijven zal ik daarvoor een vergoeding vragen. Bestaande teksten lever ik gratis aan indien gewenst

 • Uitnodigen van relevante relaties door host

 • Professionele documentatie beelden (foto’s/video’s vd tentoonstelling) is verantwoordelijkheid van host

 • Commissieverdeling. Ik investeer zelf in documentatie en presentatie van mijn werk. Daar profiteert ook de host van. Ik accepteer geen commissieverdeling over lijsten of andere door mij gedane investeringen

 • Graag evaluatie achteraf

 • Verkoop producten in winkel host: graag vooraf duidelijke commissieverdeling, 

 • Kan mijn hond mee naar de expositie indien ik aanwezig moet zijn?

 

Commissie verdeling kunstenaar/galerie

 • 50/50% bij vaste vertegenwoordiging= minimaal eens per 2 jaar een solotentoonstelling, minimaal eens paar jaar deelname aan groepstentoonstelling, tonen van werk op kunstbeurzen, eens per minimaal 5 jaar een catalogus uitbrengen, netwerken/pluggen achter de schermen bij musea, collecties, curatoren en verzamelaars, documenteren kunstwerken en tentoonstellingen, social media presence, persberichten, transportkosten en verzekering, investeren in productiekosten nieuw werk, strategie bepaling, ondersteuning bij subsidie en residentieaanvragen

 • 60/40% bij niet vaste vertegenwoordiging: galerie met internationale statuur, netwerken/pluggen achter de schermen bij musea, collecties, curatoren en verzamelaars, fotograferen kunstwerken en tentoonstellingen, social media presence, persberichten, transportkosten en verzekering

 • 70/30% bij niet vaste vertegenwoordiging: netwerken/pluggen achter de schermen bij musea, collecties, curatoren en verzamelaars, fotograferen tentoonstellingen, social media presence, persberichten, transportkosten en verzekering

 • 80/20% niet vaste vertegenwoordiging: social media presence, persberichten, transportkosten en verzekering

 

Algemeen

 • Uurtarief €120 excl. btw.

 • Km vergoeding 0,22 c/km.

 • Betalingstermijn is 14 dagen. Mocht u een andere betalingstermijn wensen dan dient u mij daar vooraf van op de hoogte te brengen

 • Provisie spullen derden / kickback fee (tv’s bijv) /diensten verlenen namens host e.d. graag vooraf bespreken

bottom of page